Ďalšia ponuka streleckého výcviku

1. výcvik v streľbe pre bezpečnostné služby, zbory

Terč

     Obsahom výcviku je:

- zásady bezpečnosti pri manipulácii so strelnou zbraňou,

- základy streľby (postoj, držanie zbrane, spúšťanie),

- streľba rôznymi spôsobmi z rôznych druhov zbraní podľa požiadavky.

 

     Výcvik sa vykonáva spravidla periodickou formou na základe požiadavky klienta v súvislosti s požadovaným stupňom vycvičenosti pracovníkov. Podrobnosti o obsahu výcviku a spôsobe jeho realizácie je v prípade záujmu vhodné upresniť osobne.

     Cena sa stanoví dohodou podľa požiadavky a rozsahu prác.

 

 

2. darčekové poukazy

Poukazy na služby Streleckej akadémie v oblasti realizácie výcviku v streľbe v hodnote:

  a) 100 €, v cene je streľba z troch typov krátkych strelných zbraní v trvaní 2 hodín,

  b) 150 €, v cene je streľba zo štyroch typov krátkych a jednej dlhej strelnej zbrane  v trvaní 3 hodín.

 

Obsah je možné na základe individuálneho dohovoru upraviť podľa požiadaviek klienta,
resp. adresáta poukazu. 

 

Poznámka: Poukaz môže využiť aj osoba, ktorá nie je držiteľom zbrojného preukazu
v zmysle zákona č.190/2003 Z.z.,

 

3. poradenstvo v oblasti výcviku v streľbe

     Obsahom je:

- návrh a realizácia systému výcviku podľa požiadaviek klienta,

- vypracovanie metodiky pre vykonávanie výcviku v streľbe na podmienky klienta,

 

 

     Cena sa stanoví dohodou podľa požiadavky a rozsahu prác.