Inštruktor

instruktor

Ing. Pavol Brunovský

má dlhoročné skúsenosti so streleckým a taktickým
výcvikom príslušníkov ozbrojených zborov SR na rôznych
úrovniach od administratívy až po špecializované útvary,
s výcvikom streľby súkromných bezpečnostných zložiek,
ale aj so školeniami a výcvikom streľby individuálnych klientov,


 

  • absolvent VŠ so štátnou skúškou zo streleckej prípravy,
  • inštruktor streľby a špeciálnej taktiky útvarov ozbrojených zborov SR (1992 - 2006),
  • inštruktor streľby bezpečnostných zložiek (štátnych aj súkromných), majiteľov súkromných zbraní, žiadateľov o  vydanie zbrojného preukazu a pod. (od 2006),
  • športový strelec v disciplíne dynamickej streľby (IPSC) od roku 2001,
    obrannej streľby (LOS) od roku 2012,
  • držiteľ najvyššieho stupňa odbornej spôsobilosti pre oblasť praktická streľba - inštruktor III. kvalifikačného stupňa,
  • autor brožúry o bezpečnej manipulácii so strelnými zbraňami,
  • autor vzdelávacieho programu Streleckej akadémie v oblasti praktickej streľby,
  • viceprezident Asociácie obrannej streľby, rozhodca obrannej streľby podľa pravidiel LOS-SK,