Galéria

Ing.Brunovský ako rozhodca medzinárodných
streleckých pretekov Best Shot 2016

Strelnica Strelnica Strelnica

Kurz 3 Lozorno (február 2016)

Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica

Kurz 2 Lozorno (júl 2015)

Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica

Kurz 3 Prešov (jún 2015)

Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica

SSOŠ OOM odborná prax (november 2014)

Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica

Kurz 2 Spišská Nová Ves (september 2014)

Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica

Kurz 1 Spišská Nová Ves (máj 2014)

Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica

Kurz 1 Prešov (máj 2014)

Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica Strelnica

Kurz 1 Lozorno (marec 2014)

Strelnica Strelnica Strelnica
Strelnica Strelnica Strelnica