Videá

YouTube

Ďalšie videá nájdete na našom kanáli

Galéria

Best Shot (2015, 2016)
Lozorno - tréning LOS
Publikácia o bezpečnej manipulácii
s krátkymi zbraňami
Odborná prax SSOŠ OOM Bratislava
Ing.Brunovský ako rozhodca medzinárodných streleckých pretekov Best Shot 2016
Kurz 3 Lozorno (február 2016)
Kurz 2 Lozorno (júl 2015)
Kurz 3 Prešov (jún 2015)
SSOŠ OOM odborná prax (november 2014)
Spišská Nová Ves (kurz 1)
Kurz 1 Spišská Nová Ves (máj 2014)
Prešov (kurz 1, kurz 2)
Lozorno (kurz 1, kurz 2)